Ouderbegeleiding

Veranderen kan een kind niet alleen! Daar heeft hij/zij hulp bij nodig. Ouders spelen hierbij een zeer belangrijke rol! Daarom ga ik uit van een samenwerking tussen uw kind, u als ouder(s) / opvoeder(s) en de speltherapeut.

Als u uw kind aanmeldt voor speltherapie is dat omdat u zich zorgen maakt over uw kind. Een gesprek kan dan helpen.

Tijdens de oudergesprekken wordt u geïnformeerd over het verloop van de therapie. Hoe ontwikkelt uw kind zich en waar liggen de behoeftes van uw kind. Samen zoeken we naar een manier die werkt. Dat is voor ieder kind uniek. Door mijn jarenlange ervaring in het omgaan met kinderen en hun ouders, door scholing (zie Over mij) en door mijn eigen ervaring als moeder van drie volwassen zonen probeer ik u te helpen.

In een oudergesprek zetten we soms de poppetjes op tafel en maken een gezins/familie-opstelling. Een opstelling kan inzicht geven en begrip. Er komen antwoorden op vragen zoals: waarom handel ik als ouder op deze manier; wat zou handiger zijn; wat is daarvoor nodig?

Aan het eind van de therapie wens ik dat u voldoende zelfvertrouwen heeft en plezier beleeft in het opvoeden van uw kind.

Het kan zijn dat ik u uitnodig om mee te komen spelen in de spelkamer. Dit kan meerdere redenen hebben. Wat ik in ieder geval hoop te bereiken is dat u samen plezier beleeft in het spel. U leert naar uw kind te kijken en daarbij aan te sluiten. Mijn rol is dan een coachende.