logo kl

over mij

Waarom EMDR?

EMDR betekent: Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Deze behandeling is geschikt voor zowel kinderen als volwassenen.

Het doel van EMDR is om herinneringen aan nare gebeurtenissen te ontdoen van hun negatieve emotionele lading. Daardoor verdwijnen of verminderen ook de klachten die samenhangen met deze herinneringen zoals steeds aan de gebeurtenis denken, nachtmerries, angsten, snel kwaad zijn, moeite met concentreren en slaapproblemen, ook lichamelijke klachten zoals hoofd- of buikpijn.

Hoe werkt EMDR?

In de spelkamer kan EMDR een onderdeel zijn van de behandeling. Dit altijd in overleg met cliënt en ouders. Voor kinderen is er een aangepaste werkwijze. De basis is dat tijdens een EMDR sessie wordt gevraagd terug te denken aan de gebeurtenis of aan een moment die nu in verband staan met de klachten. Samen met de therapeut worden gedachten, beelden en gevoelens die daarbij horen naar boven gehaald. Vervolgens wordt het verwerkingsproces opgestart. Bij heel jonge kinderen wordt dit met een spelbeeld gedaan en wordt van de gebeurtenis een verhaal gemaakt.

Terwijl er teruggedacht wordt aan de gebeurtenis geeft de therapeut een afleidende stimulans zoals tikjes op de schouders of knieën, het volgen van handbewegingen of klikjes door de koptelefoon. Herinneringen verliezen hierdoor haar kracht en emotionele lading.

Het proces helpt om ervaringen een plek te geven en sterke, negatieve gevoelens van hun lading te ontdoen. De herinneringen blijven maar de negatieve gevoelens beïnvloeden het leven niet meer.

Deze video met een fragment uit het Jeugdjournaal laat zien hoe EMDR wordt toegepast.

https://www.youtube.com/watch?v=8n2oZXR3kOk

Sherborne

Sherborne is een programma gericht op sociale en emotionele doelstellingen.

Lees meer...

Hulpbronverhalen

Een hulpbronverhaal is een verhaal afgestemd op en speciaal gemaakt voor uw kind.

Lees meer...

KIES

Kinderen In Echtscheiding Situatie
Een scheiding is voor een kind ingrijpend.

Lees meer...

Huilen boos zijn en ruzie

Huilen en boosheid zijn uitingen van een werkelijke behoefte bij het kind en ruzie hoort er bij!

Lees meer...

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Deze behandeling is geschikt voor zowel kinderen als volwassenen.

Lees meer...