logo kl

over mij

Huilen en boosheid zijn uitingen van een werkelijke behoefte bij het kind en ruzie hoort er bij!

Wat zijn de behoeften van uw kind? Hoe kom je deze te weten en wat doet het gedrag en deze emotie met u zelf?

Als speltherapeut richt ik me op een aantal uitgangspunten:

  • De ontwikkeling van het zelfvertrouwen van uw kind. Zelfvertrouwen ontstaat vanuit het basisvertrouwen in de ouder-kindrelatie. Als uw kind zich geliefd en gezien voelt door u kan het basisvertrouwen ontwikkelen. Van daaruit gaat het op zichzelf vertrouwen en zichzelf waarderen. Hoe iemand leert omgaan met emoties van zichzelf en emoties van anderen is essentieel voor het vertrouwen in zichzelf en de ander. Later zal dit zijn waarde hebben in het kunnen omgaan met conflicten in persoonlijke en werksituaties.
  • Ruimte krijgen om emoties te ontladen.
    Uw kind krijgt de ruimte om zijn gevoelens te ontladen. Dit is iets anders dan zich afreageren! Om te voorkomen dat uw kind zich agressief gedraagt, worden duidelijke grenzen gesteld. Door de ontlading van de gevoelens, vermindert spanning in het lichaam en ontstaat er vaak ruimte om anders tegen een situatie aan te kijken. Wordt huilen en boosheid door u genegeerd of bestraft dan is uw kind juist geneigd zich vast te bijten in zijn oorspronkelijke stellingname.
  • Opkomen voor jezelf én rekening houden met de ander.
    Kinderen worden aangemoedigd voor zichzelf op te komen. U helpt kinderen hierbij door hun gevoelens te verwoorden, ruimte te geven voor uiting van de gevoelens en hen aan te moedigen een oplossing te zoeken. Daarnaast wordt uw kind gevraagd zich te verplaatsen in de ander om zich bewust te worden van de gevolgen van eigen gedrag.
  • Bij het opvoeden openstaan voor de aanleg, talenten en ontwikkelingsfase van uw kind.
    Kinderen hebben een eigen temperament, eigen mogelijkheden en beperkingen. En elke ontwikkelingsfase stelt een kind voor andere ontwikkelingstaken. Door hier zoveel mogelijk bij aan te sluiten en rekening mee te houden wordt uw kind het meest recht gedaan. Een belangrijk onderdeel van 'Huilen, boos zijn, ruzie' is hoe de creativiteit van u en uw kind kan worden gestimuleerd bij het uiten van emoties. Inspirerend hierbij is aandacht te hebben voor de aanleg van u en uw kind. Hierdoor kunnen u en uw kind op ideeën komen als schrijven, tekenen, muziek maken, rennen, praten, verhalen, gedichten, spel e.a.

Sherborne

Sherborne is een programma gericht op sociale en emotionele doelstellingen.

Lees meer...

Hulpbronverhalen

Een hulpbronverhaal is een verhaal afgestemd op en speciaal gemaakt voor uw kind.

Lees meer...

KIES

Kinderen In Echtscheiding Situatie
Een scheiding is voor een kind ingrijpend.

Lees meer...

Huilen boos zijn en ruzie

Huilen en boosheid zijn uitingen van een werkelijke behoefte bij het kind en ruzie hoort er bij!

Lees meer...

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Deze behandeling is geschikt voor zowel kinderen als volwassenen.

Lees meer...