Sherborne

Sherborne is een programma gericht op sociale en emotionele doelstellingen.

Sherborne betekent lekker bewegen. Je eigen lijf leren kennen en voelen, lichaamsbewustzijn. In de beweging kom je een ander tegen. Je kunt samen iets gaan doen maar je kunt ook kracht inzetten tegen elkaar. Kinderen ontwikkelen zelfvertrouwen, zij leren relaties aan te gaan en met de ander te communiceren.

Sherborne wordt ingezet bij ouder en kind speltherapie.