Werkwijze, privacy en tarief

Als u contact opneemt met mij is dat omdat u zich zorgen maakt over de ontwikkeling van uw kind. U bent misschien doorverwezen door uw huisarts, de school van uw kind of door Het Baken. Misschien heeft u achter uw computer gezocht naar hulp of heeft u via anderen over mij gehoord.

Wij hebben het dan over uw hulpvraag en ik leg u de werkwijze van speltherapie uit. Past de problematiek binnen de speltherapie dan maken we een afspraak voor een intakegesprek. Hierbij zijn, waar mogelijk, beide ouders aanwezig.

In dit intakegesprek bespreken we waar uw kind tegenaan loopt. Wat lukt wel en wat lukt niet? Hoe is de ontwikkeling van uw kind verlopen? Als alles duidelijk is, maken we afspraken voor minimaal drie observatiesessies.

Na deze sessies bespreek ik met u de observatieperiode en stellen we de behandeldoelen vast. Van dit gesprek maak ik een verslag en probeer ik aan te geven hoe lang de therapie gaat duren. Dit is afhankelijk van de problematiek en ontwikkeling van uw kind.

Er is met u regelmatig contact tijdens de therapie.

Voor particuliere aanvragen gelden de volgende tarieven:

Intakegesprek € 82,50
Spelsessie € 82,50
Evaluatiegesprek € 82,50 per uur
Gesprek met derden € 82,50 per uur

Gemeentes en organisaties: tarieven op aanvraag

Vergoedingen

Speltherapie Onderweg heeft een contract met de gemeente Lochem en Zutphen. Woont u in een van deze gemeenten dan wordt de therapie, na verwijzing van uw huisarts of het Het Baken, volledig vergoed.

Speltherapie wordt door een aantal verzekeraars vergoed vanuit de aanvullende verzekering. In deze lijst vindt u een overzicht van verzekeraars. Niettemin is het raadzaam om bij uw verzekeraar te informeren naar de mogelijke vergoeding. Uw verzekeraar vraagt mogelijk naar mijn gegevens zoals registratiecode. Onder contact vindt u deze informatie.

Beroepscode en klachtenprocedure

De door de FVB/NVVS geformuleerde beroepscode geldt als richtlijn voor het handelen van de bij de FVB/NVVS aangesloten beroepsbeoefenaren. Hier kunt u de beroepscode inzien. Bent u het niet eens met de gang van zaken dan hoor ik dat graag van u. De klachtenprocedure inzake de jeugdwet, de klachtenprocedure voor overige cliënten als ook het beroepscompetentieprofiel Vaktherapeut en beroepsprofiel speltherapeut kunt u inzien. Ik ben in het bezit van een (recente) Verklaring omtrent het Gedrag.
Ik ben verplicht om bij vermoeden van een dreigende situatie rond de cliënt hier melding van te doen in de verwijsindex.

Privacy

In het privacydocument leest u hoe wij omgaan met uw gegevens in het kader van de privacywetgeving. Tot slot vindt u hier onze algemene voorwaarden.